Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Marcina Wiącka z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Data:

26 października 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy pomiędzy rzecznikami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców.

W spotkaniu, które odbyło się w Biurze RPO uczestniczyli również dyrektorzy Anna Szałek z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i Piotr Mierzejewski z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w BRPO oraz dyrektor generalny w Biurze RMiŚP Marek Woch, koordynator gabinetu RMiŚP Mateusz Zaremba i dyrektor Wydziału Interwencyjno Procesowego Paweł Chrupek.

Podczas spotkania rozmawiano o sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Omówiono problematykę związaną z trudną sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii w kontekście zasad umarzania należności z tytułu składek w związku ze stratami poniesionymi w jej wyniku.

Poruszono również tematy dotyczące kontroli rozstrzygnięć sądowych w sprawach wniosków o wypłatę subwencji dla przedsiębiorców przez PFR w kontekście zapadających orzeczeń, a także przepisów znowelizowanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz problemów z dostępem do akt.

Rzecznicy zadeklarowali kontynuację współpracy.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski