Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z przedstawicielami krajowych producentów leków o bezpieczeństwie lekowym Polski

Data:

8 lutego 2023 r. RPO Marcin Wiącek przyjął w biurze przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – prezesa Krzysztofa Kopcia i wiceprezesa Grzegorza Rychwalskiego. Rzecznikowi Praw Obywatelskich towarzyszył dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski.

Głównym tematem spotkania w Biurze RPO było bezpieczeństwo lekowe w Polsce, czyli zdolność do utrzymania i uzupełniania produkcji i dystrybucji leków na potrzeby pacjentów. Uczestnicy rozmawiali też o aktualnej sytuacji sektora farmaceutycznego w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków. Jego celem jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski