Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skarga na wycofanie leku stosowanego w groźnej chorobie neurologicznej. Interwencja BRPO 

Data:
  • Lek Mytelase, stosowany w miastenii, chorobie układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, został wycofany, a brak jego zamienników – głosi skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Biuro RPO interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia

Matka zwróciła się do RPO w trosce o swojego syna, a także ok. 10 tys. osób chorujących na tę chorobę neurologiczną.

W jej przebiegu organizm zaczyna produkować przeciwciała skierowane przeciw złączu nerwowo-mięśniowemu. Pacjenci odczuwają nadmierną męczliwość mięśni, występują też problemy z chodzeniem i wykonywaniem podstawowych czynności życiowych oraz podwójne widzenie.

Brak leku – który dawał nadzieję pacjentom na poprawę samopoczucia w ciągu dnia - może doprowadzić do problemów z połykaniem i oddychaniem, a w końcu do śmierci.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ o stanowisko w sprawie oraz o informację o podjętych lub planowanych działaniach.

Po ostatnim wystąpieniu RPO, dotyczącym wycofywanego leku Alfadiol, do aptek trafił jego zamiennik, sprowadzony w ramach importu interwencyjnego za zgodą ministra zdrowia.

V.7013.68.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski