Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sieci kin wielosalowych – bez wsparcia państwa? Rzecznik pyta ministra kultury

Data:
  • Czy państwo nie powinno pomóc sieciom prowadzącym kina wielosalowe? -  Rzecznik Praw Obywatelskich pyta wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego

Z mediów RPO dowiedział się, że sieci prowadzące kina wielosalowe nie zostaną objęte wsparciem dla branży filmowej po zamknięciu kin, wypłacanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zrzeszające duże sieci kinowe Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina apelowało w tej sprawie do Ministerstwa. Z informacji mediów wynika, że dotychczas MKDNiS nie podjęło rozmów z przedstawicielami tej branży.

Rzecznik zdaje sobie sprawę, że możliwości pomocy finansowej państwa podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą są ograniczone, zwłaszcza w trudnej sytuacji pandemii. Zrozumiałe jest również przyznanie wsparcia w pierwszej kolejności małym kinom studyjnym - z uwagi na ich istotną rolę w krzewieniu kultury filmowej i ograniczone możliwości finansowe.

Należy jednak zwrócić uwagę, że sieci kin wielosalowych również mają ogromne znaczenie dla dostępności kultury, choćby z uwagi na ich procentowy udział w rynku kinowym i zasilanie budżetu PISF. Są również jedną z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, które  będą odczuwalne zapewne jeszcze w kolejnych miesiącach.

Adam Bodnar podkreśla uzależnienie tych placówek od premier filmów zagranicznych i częste powiązanie z działalnością galerii handlowych. Zasadne wydaje się zatem stworzenie długofalowej strategii wsparcia dla tej branży, która będzie uwzględniać zarówno problemy dotyczące z dostępnością repertuaru, jak i zmiany praktyk konsumenckich widzów.

RPO pozytywnie ocenia kampanię społeczną #ChodźDoKina!, wspieraną przez resort kultury i Polski Instytut Sztuki Filmowej, która obejmowała całą branżę kinową z uwzględnieniem sieci kin wielosalowych.

Rzecznik zwrócił się o stanowisko do Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

VII.715.26.2020                                             

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski