Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do SG: poprawić warunki w ośrodkach dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim i Wędrzynie

Data:
Tagi: WG KMPT
  • Należy pilnie poprawić warunki detencji w obu placówkach
  • Chodzi o przyjęcie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zarówno cudzoziemców, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • RPO napisał w tej sprawie do gen. Tomasza Pragi, komendanta głównego Straży Granicznej

18- 21 października 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze RPO przeprowadzili wizytacje Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim oraz Tymczasowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Wędrzynie. 

Zaniepokojenie budzi problem przeludnienia w wizytowanych placówkach.  Zastrzeżenia budzą także warunki bytowe.  Wizytujący ujawnili m.in. obecność krat zewnętrznych w oknach sypialni cudzoziemców, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi  przepisami.

W ośrodku w Krośnie Odrzańskim dostrzeżono także m.in., iż instalacje sanitarne nie zapewniają dostatecznej intymności korzystającym z nich osobom.

Szczególnym niepokoją informacje na temat warunków w  Wędrzynie.  Wyglądem przypomina on zakłady karne, co nie przystaje do charakteru placówki oraz sytuacji prawnej osób w niej przebywających.

Wizytujący odnotowali zasieki typu concertina znajdujące się na dostępnych dla cudzoziemców, niewielkich placach spacerowych. Rozwiązanie takie stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno umieszczonych tam osób, jak i pełniących służbę funkcjonariuszy.

Cudzoziemcy nie mieli świadomości, że placówka znajduje się na terenie czynnego poligonu wojskowego. Dlatego ogromny stres wzbudzały w nich słyszane na co dzień odgłosy strzałów i eksplozji, towarzyszące ćwiczeniom. 

W tym kontekście należy zauważyć, że wśród skierowanych do ośrodka w Wędrzynie są także osoby, które opuściły kraj pochodzenia w związku z toczącymi się tam konfliktami zbrojnymi. W ich przypadku opisane okoliczności prowadzić mogą do pogłębienia traumy i pogorszenia stanu psychicznego, co w efekcie prowadzić może m.in. do przejawiania postaw agresywnych.

KMP.572.1.2021
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski