Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy właściciele pojazdów z LPG są nierówno traktowani w kwestii badań technicznych? BRPO pisze do MI

Data:
  • Obywatel skarży się na nierówne traktowanie właścicieli samochodów zasilanych paliwem gazowym w kontekście obowiązku corocznych badań technicznych  
  • Nie podlegają mu nowo rejestrowane auta, których badanie musi być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, ale zasada ta nie dotyczy m.in. pojazdów zasilanych gazem. 
  • W ocenie obywatela auto, w którym producent zamontował instalacje LPG, powinno być traktowane na równi z fabrycznie nowym pojazdem z silnikiem benzynowym czy dieslem i nie podlegać obowiązkowi corocznego badania
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury

Obywatel zasygnalizował RPO problem nierównego traktowania właścicieli samochodów zasilanych paliwem gazowym w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań technicznych nowych pojazdów. 

Zwraca on uwagę, że art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż nowo rejestrowane auta nie podlegają obowiązkowi corocznych badań technicznych, gdyż ich badanie musi być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Zasada ta nie dotyczy jednak m.in. pojazdów zasilanych gazem. 

W ocenie obywatela  odmienne traktowanie właścicieli pojazdów z silnikami napędzanymi gazem, wyposażonych w fabryczną instalację LPG, w zakresie obowiązku okresowych badań technicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Skoro bowiem mamy do czynienia z pojazdem, w którym funkcjonuje instalacja LPG zamontowana przez producenta, to powinien być on traktowany na równi z fabrycznie nowym pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy lub silnik diesla i nie podlegać obowiązkowi corocznego badania.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwraca się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o zbadanie problemu, ustosunkowanie do zarzutów obywatela oraz poinformowanie o stanowisku.

V.511.360.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski