Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przedstawił Sejmowi Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył przed Sejmem RP: "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008

Wystąpienie RPO przed Sejmem RP: „Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela” – 25 czerwca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk