Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prokurator delegowany do niższej jednostki, bo nie zgodził się z żądaniem aresztu dla demonstrantki. Interwencja RPO

Data:
  • Prokurator został delegowany o szczebel niżej w hierarchii służbowej
  • Powodem miało być, że przed sądem wyraził niezgodę na żądanie aresztu dla demonstrantki - takie polecenie służbowe dostał na piśmie
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego o wyjaśnienia 

Na podstawie doniesień prasowych RPO podjął z własnej inicjatywy sprawę delegowania prok. Wojciecha Pełeszoka z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Prokuratury Rejonowej.

Decyzja miała zostać podjęta w związku z oświadczeniem prokuratora na rozprawie przed sądem, że popiera wniosek o areszt dla zatrzymanej podczas demonstracji 22 października 2020 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie aborcji - bo takie dostał polecenie służbowe na piśmie, ale się z nim nie zgadza. W związku z tym od 1 grudnia został delegowany.

Delegowanie prokuratora, polegające na czasowym powierzeniu określonych czynności w innej jednostce organizacyjnej, jest prawnie dopuszczalne. Jednak decyzja przełożonych nie może być arbitralna.  Musi być podyktowana potrzebami kadrowymi danej jednostki, skorelowanymi ze szczególną koncentracją zadań.

W tym przypadku nie wiadomo, jakie przesłanki stoją za nagłą decyzją Prokuratora Krajowego w tej sprawie.

A media zwracają uwagę, że uprawnienie to zostało wykorzystane w celu represji za podejmowanie działań mających na celu zapewnienie poszanowania zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji). To zaś budzi zastrzeżenia z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostek oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego działania wymiaru sprawiedliwości z poszanowaniem zasad praworządności.

Taka decyzja Prokuratora Krajowego może być i jest postrzegana jako metoda szykanowania i chęć wywoływania „efektu mrożącego” wobec innych prokuratorów, sprzeciwiających się naruszaniu ich niezależności.

W związku z okolicznościami, w jakich podjęto decyzję o delegowaniu prokuratora -  a zwłaszcza  w  związku z wydawaniem poleceń służbowych nakazujących prokuratorom, aby ścigali uczestników protestów związanych z wyrokiem TK – Rzecznik prosi  Prokuratora Krajowego o podanie podstawy prawnej takich poleceń, z uwzględnieniem norm prawa konstytucyjnego oraz prawa Unii Europejskiej.

VII.519.9.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski