Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatelka z uprawnieniem do kierowania autem ukarana za brak „kartonika”. Kasacja RPO

Data:
  • Obywatelka została skazana na grzywnę m.in. za prowadzenie samochodu bez uprawnień
  • Sąd wydał wyrok nakazowy, mimo że przedstawione dowody nie tylko nie popierały zarzutów, ale wręcz im przeczyły
  • Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację od tego wyroku do Sądu Najwyższego

Jednym z zarzutów postawionych kierowczyni było to, że „kierowała samochodem nie mając do tego uprawnienia”. Oskarżenie poparte było dowodami m.in. z pism urzędowych. Te jednak jednoznacznie wskazywały, że w momencie kontroli oskarżona odzyskała już – tymczasowo wcześniej utracone - uprawnienia. 

Nie wystąpiła jedynie z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, ale okazanie go podczas kontroli nie jest wymagane.

Nie można zatem powiedzieć, aby okoliczności czynu i wina oskarżonej nie pozostawiały wątpliwości – a jest to niezbędny warunek wydania wyroku nakazowego. 

W związku z tym RPO wnosi w kasacji o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd. 

II.511.102.2023

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2023-06-01 09:00:00
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-06-01 10:04:45
Operator: Maciej Kuczyński