Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Senat pracuje nad projektem nagrywania czynności notarialnych - z poparciem RPO

Data:
  • Nagrywanie czynności notarialnych w celu ograniczenia procederu oszukańczych "pożyczek”, po których seniorzy tracą swe mieszkania - przewiduje senacki projekt zmiany prawa
  • Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna wskazuje na konieczność szerszej ochrony prawnej stron czynności notarialnych 
  • Nadal bowiem jest możliwe wykorzystywanie aktu notarialnego w niegodziwym celu, a strony wciąż nie mają sposobu ustalenia ich rzeczywistej woli i weryfikacji okoliczności zawarcia aktu
  • Dlatego RPO podtrzymuje postulat nagrywania czynności notarialnych, co pozwalałoby jednoznacznie ustalić przebieg czynności, w której wyniku nastąpiła np. niezamierzona sprzedaż nieruchomości

23 marca 2021 r. odbyła się kolejna debata senackich komisji: Ustawodawczej oraz  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad projektem nowelizacji Prawa o notariacie (druk senacki nr 75). przewidującego wprowadzenie m.in. rejestrowania zapisu dźwięku i obrazu z czynności notarialnych.

RPO w kwietniu 2020 r. pozytywnie zaopiniował  ten projekt.  Podtrzymuje poparcie dla takiej inicjatywy, zgłoszonej przez senator Lidię Staroń, która podjęła działania na rzecz wyposażenia obywateli w narzędzia chroniące ich przez procederem  „wyłudzania mieszkań”.

W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka RPO naczelniczka Wydziału Prawa Mieszkaniowego Anna Girek.

IV.7000.100.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-03-23 13:18:25
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-03-23 13:29:25
Operator: Łukasz Starzewski