Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przetwarzanie danych biometrycznych przez Pocztę Polską. Ponowne pismo RPO do UODO

Data:
  • Obywatele wskazują, że dochodzi do przetwarzania ich danych biometrycznych przez Pocztę Polską w związku ze składaniem podpisu elektronicznego na czytniku
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych Mirosława Wróblewskiego

Do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga złożona do PUODO na przetwarzanie danych biometrycznych ludzi i przez Pocztę Polską - co wynika ze złożenia podpisu elektronicznego na czytniku. 

Obywatele wielokrotnie pisali do Rzecznika o przetwarzaniu danych biometrycznych przez PP. Jakkolwiek potwierdzanie odbioru przesyłek podpisem odręcznym było od dawna powszechną praktyką przy usługach pocztowych, to jednak dopiero elektroniczne utrwalanie tego podpisu doprowadziło do sygnalizowania przez obywateli wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych.

O problemie wykorzystywania urządzeń rejestrujących odręczny podpis biometryczny RPO pisał już wcześniej do PUODO. Wskazywał, że po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dane biometryczne zaliczono do kategorii danych objętych szczególną ochroną. W ocenie Rzecznika zagadnienie to, a także sposób podejścia organu nadzorczego do składania podpisów w tej formie, wymagają rozstrzygnięcia z uwagi na doniosłość problemu, a także jego powszechność oraz brak pewności ze strony podmiotów danych w zakresie sposobu przetwarzania danych.

W odpowiedzi PUODO wskazał, że ani jego urząd, ani wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie przeprowadzał badań w zakresie przepływu danych elektronicznych wygenerowanych podczas składania własnoręcznego podpisu na urządzeniu elektronicznym, sposobu ich powiązania z informacją, której mają dotyczyć, oraz sposobu zapisu tych informacji, zwłaszcza zaś ustalenia, czy zapis ten zawiera informację dotyczącą dynamiki składania podpisu.

Mając na uwadze kolejny wniosek obywatela w sprawie, ZRPO Stanisław Trociuk pyta Prezesa UODO o sposób rozstrzygnięcia skargi obywatela oraz o przedstawienie oceny PUODO co do problemu przetwarzania danych biometrycznych przez Pocztę Polską.

VII.501.94.2024

Załączniki:

Autor informacji: Kinga Protasiuk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski