Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro RPO pyta MI o prace legislacyjne ws. opłat za badania techniczne pojazdów

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat prowadzi z Ministerstwem Infrastruktury korespondencję w sprawie braku waloryzacji opłat za badania techniczne samochodów
  • Ostatnio Komisja Infrastruktury Senatu RP zaapelowała o przyspieszenie prac legislacyjnych nad zmianą odpowiednich przepisów  
  • RPO pyta MI, czy prace rozpoczęto - a jeśli tak, to na jakim są etapie oraz kiedy planowane jest ich zakończenie

W kwietniu 2024 r. senacka Komisja Infrastruktury wypracowała stanowisko w sprawie dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, które wykonują obowiązkowe badania techniczne. Opłata za te badania nie była zmieniana prawie do 20 lat. 

Komisja uznała za konieczne pilne znowelizowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów i ustalenie stawek tych opłat zgodnie z ustawową wytyczną, tj. w oparciu o rzeczywiste koszty wykonywania badań technicznych.

Komisja zaapelowała także o opracowanie projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Miałaby ona polegać na wprowadzeniu mechanizmu waloryzacji opłat za badania, który będzie uwzględniał wzrost kosztów wynikający ze zmiany sytuacji gospodarczej, postępu technologicznego oraz rozwoju motoryzacji. W opinii komisji rozwiązanie problemu waloryzacji opłat powinno być priorytetem dla resortu infrastruktury, gdyż zagrożone jest funkcjonowanie ponad 5 tys. przedsiębiorstw działających w branży stacji kontroli pojazdów. Komisja zwróciła się do MI o przyspieszenie prac legislacyjnych nad zmianą tych regulacji.

W związku z tym dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o poinformowanie, czy resort przystąpił do prac legislacyjnych, o które apelowała Komisja, a jeśli tak, to na jakim są etapie i kiedy planowane jest ich zakończenie.

V.7100.9.2021

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska