Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatel Syrii w szpitalu w Hajnówce, stracił bliskich w trzęsieniu ziemi. Interwencja RPO w SG

Data:
  • Obywatel Syrii przebywa w szpitalu w Hajnówce z poważnym złamaniem kończyny; niedawno dowiedział się, że jego bliscy zginęli w trzęsieniu ziemi
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Straży Granicznej, aby nie umieszczano go w strzeżonym ośrodku

RPO prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie pobytu w Polsce obywatela Syrii. 

Z informacji RPO  wynika, że przebywa on w szpitalu w Hajnówce. Miał doznać skomplikowanego złamania kończyny. W przypadku zaniedbań w leczeniu oraz braku rehabilitacji grozi to niepełnosprawnością w przyszłości. 

Rzecznik został też powiadomiony, że cudzoziemiec kilka dni temu dowiedział się o śmierci swoich najbliższych w trzęsieniu ziemi w Syrii, w związku jest obecnie w ciężkim stanie psychicznym.

Dlatego zastępca RPO Valeri Vachev zwraca się w tej sprawie do komendanta właściwej placówki SG. Pyta m.in., czy Straż podejmowała wobec cudzoziemca jakieś czynności. Prosi również o wyjaśnienie, czy deklarował on chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, a jeżeli tak, to czy wniosek został przyjęty.

Dodatkowo RPO prosi komendanta o rozważenie odstąpienia od sporządzania wniosku o zastosowanie detencji wobec tego cudzoziemca. Przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach nie wydaje się, postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu wobec niego aresztu dla cudzoziemców -  jeżeli mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.

XI.543.39.2023

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski