Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o braku definicji „budowli” dla celów podatkowych oraz o zmianach w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych – wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów

Data:

Definicja budowli

W ubiegłym roku resort finansów zapewniał Rzecznika Praw Obywatelskich, że dostrzega konieczność stworzenia nowej, precyzyjnej definicji „budowli” dla celów podatkowych. Dotychczas jednak takich zmian nie wprowadzono.

Zarówno podatnicy, jak i organy wciąż mają problemy w prawidłowym określeniu, czy dany obiekt jest budowlą i w jakim zakresie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Niejasna definicja „budowli” stanowi utrudnienie dla przedsiębiorców działających w takich branżach jak np. górnicza, telekomunikacyjna, czy też energetyczna. W sądach administracyjnych liczba sporów w tym obszarze ciągle wzrasta.

Rzecznik uznał za konieczne ponowne zwrócenie się do Ministra Rozwoju i Finansów w tej sprawie.

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych

Rzecznik jednocześnie odniósł się opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Kwestia ta wzbudza ostatnio liczne kontrowersje.

Problem polega na tym, że po 1 stycznia 2017 r. nie wiadomo, w jaki sposób opodatkować elektrownie wiatrowe. Czy przedmiotem opodatkowania powinna być cała elektrownia wiatrowa, czy też tak jak dotychczas jedynie części budowlane (tj. fundament i maszt)? Organy w tym zakresie wydają sprzeczne interpretacje, a pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych są niekorzystne dla podatników.

Wątpliwości mają związek z wejściem z życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta miała na celu określenie warunków, zasad i trybu lokalizacji elektrowni. Wprowadziła też definicję elektrowni wiatrowej uznając, że elektrownia stanowi budowlę składającą się z fundamentu, wieży a także z elementów technicznych.

W ustawie tej znalazł się również zapis dotyczący kwestii podatkowych. Przewiduje on, że do końca 2016 r. podatek od elektrowni obejmuje tak jak dotychczas części budowlane. Z tego tez powodu, Minister Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, ze po 1 stycznia 2017 r. cała elektrownia wiatrowa powinna podlegać opodatkowaniu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się m.in. o wyjaśnienie, dlaczego doszło do sytuacji, w której nadal nie ma definicji „budowli” dla celów podatkowych, a jednocześnie wprowadza się nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, na mocy innych ustaw niż podatkowe.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk