Biuletyn Informacji Publicznej RPO

KRRiT nie podejmie działań wobec TVP za wpis ws. szturmu na Kapitol

Data:
  • Nie będzie żadnych działań dyscyplinujących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec TVP SA za wpis TVP.Info, porównujący szturm na Kapitol do działań polskiej opozycji
  • Rada nie znalazła bowiem do tego podstaw prawnych – tak  jej przewodniczący Witold Kołodziejski odpisał RPO w tej sprawie
  • Dodał, że zamieszczane na portalu TVP.Info informacje są krótkie, wręcz lapidarne i często dość dosadne, co zdarza się przedstawicielom różnych stron politycznego sporu

„Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja" – taki wpis pojawił się 6 stycznia 2021 r. na twitterze TVP.Info.

Zaniepokojony tym Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł, by TVP wyciągnęła sankcje służbowe wobec osób odpowiedzialnych. - Nie znajduję powodów do zaniepokojenia ani do sankcji służbowych, jak również do przeprosin - odpisał Jacek Kurski.

Kontekst, atmosfera i techniki manipulacji zmierzające do wywołania szturmu na Sejm, okupowany przez posłów opozycji, miał doprowadzić do czegoś w rodzaju krwawego Majdanu w obronie oligarchii politycznej. Do swoistego ataku na Kapitol. Polski Kapitol – dodał prezes telewizji publicznej.

Rzecznik wystąpił  także do KRRiT, wnosząc o zbadanie sprawy i zastosowanie środków przewidzianych prawem w odniesieniu do TVP, która narusza zadania i obowiązki nadawcy publicznego.

Agresywnego zachowania uzbrojonych osób z pewnością nie można porównać do zachowań polskiej opozycji. Nawet więc jeśli uznać ten wpis za opinię, to nie jest rzetelna i adekwatna, więc wprowadza w błąd obywateli – pisał RPO. Dodał, że konsekwencją będą wysoce negatywne emocje wobec parlamentarzystów, co może się skończyć aktami agresji. W rocznicę zamordowania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie można o tym nie pamiętać.

Odpowiedź przewodniczącego KRRiT

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w ramach którego Telewizja Polska SA przedstawiła stanowisko wobec zarzutów zawartych w skardze.

Przeprowadzona w KRRiT analiza potwierdziła, że na profilu TVP Info portalu Twitter, zamieszczono 6 stycznia 2021 r. wpis: „#USA Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja #wieszwięcej”.

Z wyjaśnień TVP SA wynika, że wpis nawiązywał do zachowania posłów opozycji podczas kryzysu sejmowego w Polsce, do którego doszło w związku z próbą wprowadzenia zmian w organizacji pracy dziennikarzy w kompleksie budynków Sejmu i wykluczeniem z 33. posiedzenia Sejmu VIII kadencji posła Michała Szczerby. W opinii TVP SA w tym kontekście porównanie zachowania posłów opozycji do zachowania uczestników zamieszek w Waszyngtonie, które również doprowadziło do przerwania i uniemożliwienia prowadzenia obrad, było uzasadnione.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swojej analizie uwzględniła wskazane wyżej okoliczności wpisu, związane z komentowaniem „na gorąco” dramatycznych wydarzeń w Waszyngtonie, a także specyfikę portalu internetowego, który zdecydowanie różni się od programu telewizyjnego, a zamieszczane tam informacje są krótkie, wręcz lapidarne i często dość dosadne, co zdarza się przedstawicielom różnych stron politycznego sporu.

Informuję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie znalazła podstaw prawnych, by w tej sprawie podejmować działania dyscyplinujące w stosunku do Telewizji Polskiej SA – podsumował  Witold Kołodziejski.

VII.564.1.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski