Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Epilepsja nie przekreśla szansy na szczęśliwe i aktywne życie - RPO Marcin Wiącek na Międzynarodowy Dzień Epilepsji (wideo)

Data:

Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka. Na kadr nałożony jest symbol play - trójkąt w kole

26 marca to Międzynarodowy Dzień Epilepsji, nazywany też Lawendowym Dniem. Ten kolor wielu osobom kojarzy się z samotnością i odosobnieniem. To uczucia, które często doskwierają epileptykom.

W Polsce żyje ich około 400 tysięcy. To 1 procent ogółu społeczeństwa. Jednak wiedza na temat epilepsji jest ciągle niewystarczająca. Polacy nadal mylą ją z innymi trudnościami zdrowotnymi. Nie potrafią we właściwy sposób udzielić pomocy w trakcie napadu padaczki.

Jest to przyczyną wielu mitów wokół epilepsji, które z kolei przekładają się na często krzywdzące postawy – takie jak negatywne postrzeganie przez potencjalnych pracodawców, niezrozumienie u pedagogów czy brak przyjaciół.

Tymczasem epilepsja nie przekreśla szansy na realizację planów życiowych i osiąganie sukcesu. Wiele osób z epilepsją dobrze reaguje na leczenie i nie doznaje ograniczeń w życiu codziennym. Może prowadzić szczęśliwe i aktywne życie, spełniać się zawodowo oraz rozwijać swoje pasje.

Niektóre osoby z epilepsją mogą wymagać wsparcia w różnych obszarach życia. Nie może to jednak pozbawiać ich aktywnego uczestnictwa w każdym jego aspekcie. Wymaga tego Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której wdrażanie monitoruje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dlatego moją rolą jest wzmocnienie głosu osób z niepełnosprawnościami po to, aby ich potrzeby były dostrzegane i uwzględniane w polityce publicznej.

Na przykład niezwykle istotnym jest, aby z przestrzeni publicznej eliminować te elementy świetlne, które mogą wpływać na funkcjonowanie osób z epilepsją. Wynika to z wniosków, które wpływają do mojego biura.

Dlatego należy podnosić świadomość i uwrażliwiać społeczeństwo na temat epilepsji. Zachęcać do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami w sposób zgodny z Konwencją. Zwalczać stereotypy i uprzedzenia.

Tak aby osoby z epilepsją mogły korzystać z pełni praw. 

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2023-03-24 13:02:35
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński