Biuletyn Informacji Publicznej RPO

26 marca - Międzynarodowy Dzień Epilepsji - Lawendowy Dzień

Data:
Tagi: kalendarium

26 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Epilepsji, nazywany Lawendowym Dniem.

Celem, który przyświeca tej inicjatywie, jest zwiększenie świadomości społecznej na temat epilepsji, a także propagowanie otwartości i życzliwości wobec osób z epilepsją.

Tego dnia wiele budynków podświetlany jest na kolor fioletowy, który wielu osobom kojarzy się z samotnością i odosobnieniem. To uczucia, które często doskwierają osobom z epilepsją.

Zdaniem epileptologów w naszym kraju żyje około 400 tysięcy osób z epilepsją, co stanowi 1 procent ogółu społeczeństwa. Jednak wiedza społeczeństwa na temat epilepsji jest ciągle niewystarczająca. Polacy nadal mylą epilepsję z innymi trudnościami zdrowotnymi i mają liczne obawy dotyczące epilepsji. Nie potrafią we właściwy sposób udzielić pomocy w trakcie napadu padaczki.

Ten niski poziom świadomości na temat charakteru, objawów i przebiegu choroby jest przyczyną funkcjonowania wielu mitów wokół epilepsji, które z kolei przekładają się na często krzywdzące postawy – takie jak negatywne postrzeganie przez potencjalnych pracodawców, niezrozumienie u pedagogów czy brak przyjaciół.

Pierwsze objawy epilepsji mogą pojawić się w każdym wieku. Rozpoznanie epilepsji nie przekreśla jednak szansy na realizację planów życiowych i osiąganie sukcesu. Wiele osób pozytywnie reaguje na leczenie, przez co nie doznają ograniczeń w życiu codziennym. Należy pamiętać jednak, że zasada ta nie będzie regułą w każdym przypadku. Osoby z epilepsją mogą wymagać wsparcia w różnych obszarach życia. Korzystanie z różnych usług wspierających nie może jednak pozbawiać aktywnego działania w każdym aspekcie życia.

Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest wzmocnienie głosu osób z niepełnosprawnościami, tak aby ich potrzeby były dostrzegane i uwzględniane w polityce publicznej.

Dlatego niezwykle istotnym jest aby podnosić świadomość, uwrażliwiać społeczeństwo na temat epilepsji oraz edukować jak udzielać pierwszej pomocy w trakcie napadu padaczki. 

Należy zwalczać stereotypy i uprzedzenia. Tak żeby osoby z epilepsją mogły korzystać z pełni praw.

26 marca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach solidarności z osobami z epilepsją również zostanie podświetlone na kolor fioletowy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski