Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Epilepsji - Lawendowy Dzień (26 marca)

Data:
Tagi: kalendarium

26 marca to Międzynarodowy Dzień Epilepsji, znany również jako Lawendowy Dzień. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat epilepsji oraz promowanie otwartości i życzliwości wobec osób z epilepsją.

W ramach obchodów wiele budynków na całym świecie zostanie podświetlonych na kolor fioletowy, symbolizujący często towarzyszące osobom z epilepsją uczucia samotności i odosobnienia. Dzień ten jest doskonałą okazją do rozwiania powszechnych mitów i obaw związanych z epilepsją.

W Polsce według ekspertów żyje około 400 tysięcy osób z epilepsją, co stanowi około 1% społeczeństwa. Niestety, wiedza na temat epilepsji wciąż pozostaje niewystarczająca. Niski poziom świadomości przyczynia się do funkcjonowania wielu mitów, które mogą prowadzić do krzywdzących postaw i wykluczenia społecznego osób z epilepsją. Brakuje także wiedzy na temat tego, jak udzielić pomocy w trakcie napadu padaczki. Tylko dzięki większej świadomości możemy tworzyć bardziej wspierające społeczeństwo dla osób żyjących z tą chorobą.

Pierwsze objawy epilepsji mogą pojawić się w każdym wieku. Diagnoza nie przekreśla jednak szansy na realizację życiowych planów i marzeń. Wiele osób pozytywnie reaguje na leczenie, choć niektóre nadal potrzebują wsparcia w różnych obszarach życia. Nawet duży poziom wsparcia nie oznacza jednak konieczności rezygnacji z aktywnego i samodzielnego działania w każdym aspekcie życia.

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich polega m.in. na wzmacnianiu głosu osób z niepełnosprawnościami i zapewnianiu, aby ich potrzeby były uwzględniane w polityce publicznej. 

Podnoszenie świadomości społecznej, edukacja na temat udzielania pierwszej pomocy oraz zmiana postaw społecznych są kluczowe dla zapewnienia pełni praw i wsparcia dla osób z epilepsją. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał również uwagę na szkodliwość nadmiernego sztucznego oświetlenia z uwzględnieniem migającego, z dużą częstotliwością światła, kontrastującego z poziomem oświetlenia otoczenia. Wskazane zalecenia powinny być również uwzględniane jako jeden z elementów dostępności środowiska lokalnego.

Dlatego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich solidaryzuje się z osobami z epilepsją poprzez podświetlenie swojej siedziby na kolor fioletowy 26 marca.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik