Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lodołamacze 2022. Marcin Wiącek wręczył nagrody w kategorii Super Lodołamacz

Data:

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu Lodołamacze 2022. To konkurs propagujący ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspierający aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

W tym roku laureaci zostali uhonorowani w 9 kategoriach: Zatrudnienie chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty rynek pracy, Instytucja, Dziennikarz bez barier, Przyjazna przestrzeń -dostępność cyfrowa, Zdrowa Firma, Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Nagrody w kategorii Super Lodołamacz wręczył rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zasiadający również w kapitule konkursu.

Nagrodą Super Lodołamacza uhonorowani zostali twórcy filmu „Sonata”.

"Sonata" to poruszająca, autentyczna historia muzyka Grzegorza Płonki z Murzasichla. Pokazuje niesamowitą, okupioną ogromnym wysiłkiem i walką drogę do osiągnięcia niemożliwego. Zdiagnozowany jako dziecko autystyczne Grzegorz żyje w swoim hermetycznym świecie, nie potrafiąc nawiązać kontaktu z innymi. W wieku kilkunastu lat, wychodzi na jaw, że przyczyną jego izolacji nie jest autyzm, tylko niedosłuch, pod którym skrywa się wielki talent muzyczny. Dzięki aparatowi słuchowemu Grześ zaczyna poznawać dźwięki, słowa i muzykę, w której się zakochuje. Pragnie zostać pianistą i wystąpić w filharmonii. Nikt poza nim samym i najbliższą rodziną nie wierzy, że głuchy chłopak - chociaż wspomagany nowoczesną technologią - spełni swoje marzenie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Kampania Breastfit. Kobiecy Biust. Męska Sprawa - zorganizowana przez Fundację Onkocafe. Razem Lepiej.

Kampania BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa od 2015 roku zachęca do systematycznych badań oraz podnosi poziom świadomości społecznej na temat profilaktyki raka piersi oraz choroby na każdym jej etapie - także, gdy przybierze ona postać zaawansowaną. Każdego roku polscy sportowcy zbierają się w tajnej lokalizacji i biorą udział w sesji zdjęciowej do wyjątkowego kalendarza. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na pomoc kobietom z zaawansowanym rakiem piersi aby mogły normalnie funkcjonować, pracować i uczestniczyć w życiu społecznym.

Idea Konkursu

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już od  16 lat przyznaje statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - Lodołamacze.

Kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje i osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. To także zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy.

Konkurs przez wszystkie edycje docenił dziesiątki firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości i zaangażowania.

Kapituła Centralna Konkursu Lodołamacze 2022

 • Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
 • Małgorzata Jarosiska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Urszula Rusecka - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy
 • Krzysztof Saczka - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Jan Filip Libicki - Senator RP
 • Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP
 • Gertruda Uścińska - Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Krzysztof Michałkiewicz - Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Łukasz Jankowski - Prezes Najwyższej Rady Lekarskiej
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak - Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jarosław Olechowski - Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej
 • Marcin Kusy - Dyrektor, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Program Pierwszy
 • Krzysztof Skowroński - Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Prof. dr inż. architekt Ewa Kuryłowicz - Wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates; Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Krzysztof Jedlak - Redaktor Naczelny Dziennik Gazeta Prawna
 • Michalina Topolewska - Redaktor Dziennik Gazeta Prawna
   

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski