Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. System teleinformatyczny EWP bez podstawy prawnej automatycznie wydłuża izolację

Data:
  • Wprowadzenie do systemu Ewidencji Wjazdów do Polski informacji o dodatnich wynikach powtórnych testów u dzieci spowodowało automatyczne wydłużenie łącznego czasu ich izolacji do 15 dni
  • Tymczasem zgodnie z przepisami izolacja kończy się po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu - chyba że przedłuży ją lekarz POZ 
  • Automatyczne przedłużanie przez system okresu izolacji bezpodstawnie ogranicza konstytucyjną wolność osobistą oraz swobody poruszania się po terytorium RP – wskazuje RPO

Rzecznikowi Praw Obywatelskich poskarżyła się kobieta, której trojgu dzieciom przedłużono izolację w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Rzecznik - badając tę sprawę - stwierdził nieprawidłowości w działaniu systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski.  Mówi o nim § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Z wyjaśnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, że gdy w trakcie izolacji domowej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zlecił wykonanie dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, które potwierdziły obecność wirusa u badanych osób, to system automatycznie wydłuża izolację ponad jej maksymalny okres określony przepisami prawa. 

W badanej sprawie pierwotny okres izolacji dzieci spowodowanej potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wynosił 10 dni. Był zatem zgodny z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. 

Według tego przepisu izolacja kończy się po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu  w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania. 

Wprowadzenie do systemu EWP informacji o dodatnich wynikach powtórnych testów diagnostycznych przeprowadzonych u dzieci spowodowało automatyczne wydłużenie łącznego okresu ich izolacji do 15 dni. 

Tymczasem z rozporządzenia MZ nie wynika, aby pozytywny wynik powtórnego testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanego w trakcie izolacji, stanowił podstawę wydłużenia okresu izolacji. 

Przedłużenie izolacji odbywanej w warunkach domowych może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji lekarza POZ lub decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego -  ale jedynie w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium RP.

Należy zatem stwierdzić, że automatyczne przedłużanie przez system EWP okresu izolacji - którego powodem jest otrzymanie przez osobę przebywającą w izolacji drugiego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 - nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Stanowi bezpodstawne ograniczenie gwarantowanej przez Konstytucję wolności osobistej obywateli i swobody poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 41 oraz art. 52 Konstytucji).

Rzecznik prosi dyrektora Centrum e-Zdrowia o zbadanie problemu i ustosunkowanie się do zarzutów.

V.7018.968.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski