Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek na kongresie Polska Wieś XXI

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w odbywającym się w Warszawie kongresie Polska Wieś XXI. Jest to druga edycja tego wydarzenia poświęconego przyszłości obszarów wiejskich.

Rzecznik uczestniczył w panelu poświęconym sprawom mieszkańców wsi i rolnictwa z perspektywy organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Obok Marcina Wiącka na ten temat dyskutowali również rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Paweł Kuźma z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. RPO po raz drugi wziął udział w tym wydarzeniu. Rok temu dyskutował m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym i obrocie nieruchomościami rolnymi.

Marcin Wiącek był pytany o problemy, z jakimi zwracają się do niego mieszkańcy terenów wiejskich. Zwrócił uwagę przede wszystkim na wykluczenie komunikacyjne oraz problem opieki hospicyjnej i paliatywnej. Mówił też m.in. o obrocie nieruchomościami rolnymi, czy sytuacji przedsiębiorców. Wspomniał również o problemach wspólnot samorządowych i podał przykład problemów związanych ze zmianą granic gmin.

Wyraził nadzieję, że problemy mieszkańców terenów wiejskich zostaną dostrzeżone w sposób systemowy, bo dużym problemem polskiego prawa jest uznaniowość i nadmierna swoboda administracji i organów władzy w podejmowaniu decyzji. – Ten problem również dotyka rolników i mieszkańców wsi - zaznaczył.

Wspomniał, że istotną rolę w działalności Rzecznika odgrywają Pełnomocnicy Terenowi RPO, którzy znajdują się w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Wyraził nadzieję, że do końca kadencji uda się powołać co najmniej dwa dodatkowe biura Pełnomocników Terenowych na wschodzie Polski, aby zwiększyć dostęp do Rzecznika w tej formie.

Uczestnicy tegorocznej edycji kongresu debatują nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem. Wśród poruszanych tematów znajdują się m.in. bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych, wyzwania dla polskiej branży zbożowej, suwerenność energetyczna. W kongresie biorą udział paneliści z Polski i zagranicy, w tym obecni i byli ministrowie rolnictwa. Celem wydarzenia jest wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski