Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Śmierć ciężarnej kobiety. Rzecznik prosi o informacje szpital i prokuraturę. Odpowiedź szpitala

Data:


  • Kobieta w ciąży zmarła w zeszłym roku po urodzeniu martwego dziecka  
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w tej sprawie do szpitala w Świdnicy i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
  • AKTUALIZACJA: Przeprowadzone przez dyrekcję szpitala postępowanie wyjaśniające nie wykazało nieprawidłowości po stronie personelu medycznego - odpisał dyrektor szpitala

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła informacja, że w czerwcu 2021 r. pacjentka w ciąży trafiła do szpitala w Świdnicy. Personel medyczny podjął decyzję o urodzeniu przez nią martwego dziecka. Kobieta dostała wstrząsu septycznego i zmarła.

Według mediów przyczyną  śmierci miała być nieodpowiednia opieka. Z informacji mediów wynika, że szpital nie powiadomił prokuratury.

Wydał zaś oświadczenie, w którym stwierdzono m.in., że niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjentki przystąpiono do udzielania jej świadczeń, w zgodzie z obowiązującymi procedurami. Mimo intensywnych działań doszło do nagłego pogorszenia stanu pacjentki, której niestety nie udało się uratować. Rodzinie wyrażono głębokie współczucie. 

Rzecznik pyta Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu o dotychczasowe ustalenia śledztwa. Prosi też o informację o ostatecznych jego efektach.

Do dyrektora szpitala RPO zwraca się o stanowisko w sprawie. 

Odpowiedź dyrektora szpitala Grzegorza Kloca 

(Pełnej treści odpowiedzi nie publikujemy, gdyż zawiera liczne dane wrażliwe i medyczne, podlegające ochronie prawnej)

(...)

Przeprowadzone przez dyrekcję postępowanie wyjaśniające nie wykazało nieprawidłowości po stronie personelu medycznego SPZOZ w Świdnicy. 

Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjentki do szpitala przystąpiono do udzielania jej pomocy medycznej. Natychmiast po przyjęciu podjęto wymagane obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą medyczną działania, mające na celu zakończenie obumarłej ciąży, co osiągnięto w ciągu kilku godzin od zgłoszenia.

Równocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie postępowanie prowadzone jest przez Rzecznika Praw Pacjenta. Wszczęte zostało również śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy. Aktualnie szpitalowi nie są znane wyniki prowadzonych postępowań – brzmi konkluzja odpowiedzi dyrektora szpitala.

V.7010.11.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-01-17 11:35:53
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-02-07 14:15:24
Opis: Dochodzi informacja o odpowiedzi szpitala
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-01-17 12:15:41
Operator: Łukasz Starzewski