Biuletyn Informacji Publicznej RPO

KGP zbada naruszenie immunitetu posłanki Barbary Nowackiej

Data:
  • Sprawę użycia gazu pieprzowego wobec posłanki Barbary Nowackiej bada Komenda Główna Policji
  • Tak Komendant Stołeczny Policji odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich
  • Według RPO mogło dojść do naruszenia ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Rzecznik  podjął działania w sprawie kolejnej już w ostatnim czasie interwencji funkcjonariuszy wobec parlamentarzystów – użycia 28 listopada 2020 r. w Warszawie środka przymusu bezpośredniego w postaci ręcznego miotacza substancji obezwładniających wobec posłanki Barbary Nowackiej. Gazu użyto, gdy pokazywała ona policjantowi legitymację poselską.

Z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika, że zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, obejmuje również wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła. Taką formą ograniczenia wolności jest zastosowani środków przymusu bezpośredniego.

Interwencja wobec posłanki Barbary Nowackiej może więc wskazywać na naruszenie  art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Okoliczności tej interwencji wymagają zatem szczegółowego wyjaśnienia.

Trzeba też zbadać, która z opisanych w art. 11 pkt 1-13 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego przesłanek użycia chemicznego środka obezwładniającego zaktualizowała się w przypadku posłanki Barbary Nowackiej i czy jej zachowanie wyczerpywało znamiona przestępstwa. Tylko takie bowiem zachowanie w świetle ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uzasadniałoby ograniczenie  nietykalności parlamentarnej.

Adam Bodnar zwrócił się do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja o zbadanie postępowania funkcjonariuszy wobec posłanki.

Odpowiedź KSP

Informuję, że:

  • w zakresie użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci chemicznych środków obezwładniających przez funkcjonariusza Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, sprawę przekazano Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, jako właściwemu przełożonemu, w celu oceny użycia środków przymusu bezpośredniego oraz sposobu realizacji czynności służbowych przez podległych wskazanemu przełożonemu funkcjonariuszy;
  • sprawa użycia chemicznych środków obezwładniających przez funkcjonariusza policji wobec posła na Sejm RP Pani Barbary Nowackiej w dniu 28 listopada 2020 r. w Warszawie, w ramach nadzoru podlega wyjaśnieniu przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, w związku z powyższym pytania w przedmiotowym zakresie należy kierować do Komendy Głównej Policji.

II.519.1744.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz