Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dręczenie pacjentów w szpitalu w Garwolinie. RPO chce wyjaśnień. AKTUALIZACJA Szpital: oskarżenia nie poparte dowodami

Data:
  • Do psychicznego dręczenia młodych pacjentów miało dochodzić od dawna w oddziale leczenia nerwic w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę po doniesieniach medialnych
  • Występuje do prezesa szpitala, wydziałów kontroli wojewody mazowieckiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia
  • Według szpitala artykuł ma charakter stronniczy, nakierowany na wzbudzenie sensacji i zdeprecjonowanie pracy i kompetencji specjalistów - przez co godzi w dobre imię placówki
  • A personalne, ośmieszające i krzywdzące oskarżenia pod adresem pracowników oddziału oparto tylko na wypowiedziach pacjentów i nie poparto ich dowodami

Na portalu internetowym Onet.pl  opublikowano artykuł Janusza Schwertnera pt. „Piżamki” - o mechanizmie psychicznego dręczenia pacjentów oddziału leczenia nerwic w szpitalu w Garwolinie. Trafiają tam dzieci i młodzież z problemami psychicznymi, m.in. depresją czy zaburzeniami osobowości.

Wedłu Onetu mechanizm psychicznego dręczenia i upokarzania dzieci opiera się na karach, wymierzanych za najdrobniejsze przewinienie. Karane są także zachowania będące objawami choroby, takie jak samookaleczenia, czy choćby "zbyt leniwe" wstanie z łóżka.

RPO jest szczególnie zaniepokojony praktykami opisanymi w artykule - nie tylko z uwagi na wyjątkowe okrucieństwo, jakiego doświadczają młodzi pacjenci ze strony personelu medycznego. Chodzi o to, że takie „metody terapeutyczne” w oddziale stosowane są od lat. Mimo że są znane w środowisku medycznym, dotychczas nikt nie podjął żadnych działań, aby przeciwdziałać temu i chronić pacjentów.

W tej sytuacji Rzecznik prosi właściwe podmioty o wyjaśnienia. A prezeskę szpitala pyta o działania w celu zapewnienia pacjentom właściwych warunków leczenia.

Odpowiedź prezeski zarządu 

Uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – odpisała RPO Jolanta Łucja Zaklika, prezes zarządu szpitala sp. z o.o.

Analizie poddano dokumenty organizacyjne i regulaminy Oddziału, dokumentację medyczną Pacjentów, których historię opisano w w/w artykule oraz bieżące działania medyczne i zapisy z monitoringu.

Z aktualnie poczynionych ustaleń zespołu wynika, iż większość bulwersujących zarzutów opisanych w wyżej wymienionym artykule nie znajduje potwierdzenia w zapisach dokumentacji medycznej pacjentów, ani w raportach lekarskich i pielęgniarskich i już po wstępnej analizie dokumentów medycznych oddziału i zapisów w historiach choroby pacjentów okazały się nieprawdziwe.

W Szpitalu trwają także postępowania wyjaśniającego prowadzone przez zespoły powołane przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz kontrola z udziałem Krajowego Konsultanta psychiatrii dzieci i młodzieży, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Kontrolującym zostały przekazane szczegółowe informacje oraz dokumentacja indywidualna i zbiorcza pacjentów oraz regulaminy dotyczące pracy Oddziału. Osoby, które prowadzą postępowanie wyjaśniające wizytowały również Oddział Nerwic Młodzieżowych.

W trakcie wizytacji sprawdzane były warunki pobytowe pacjentów, procedury pielęgniarskie, programy terapeutyczne, jak również przeprowadzono rozmowy z pacjentami aktualnie przebywającymi w szpitalu na terapii o warunkach i przebiegu ich pobytu.

O stanowisku podsumowującym pracę tych zespołów i ew. zaleceniach zostaniemy poinformowani pisemnie, jednak już wstępne analizy dokumentacji i złożone wyjaśnienia nie potwierdziły większości zarzutów wynikających z publikacji w internecie.

W ocenie Zarządu Spółki treść artykułu ma charakter stronniczy, nakierowany na wzbudzenie sensacji i zdeprecjonowanie pracy oraz kompetencji zespołu specjalistów, zatrudnionych w Szpitalu, przez co godzi w dobre imię naszej placówki. Artykuł jest nieetyczny, a personalne, ośmieszające i krzywdzące oskarżenia pod adresem pracowników oddziału zostały oparte tylko na wypowiedziach pacjentów i nie poparte dowodami, przez co naraziły na utratę dobrego imienia i dorobku zawodowego osób sprawujących opiekę nad pacjentami szpitala.

V.7016.60.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: dochodzi odpowiedź z MZ
Operator: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Wojewody Mazowieckiego
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź szpitala
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: dochodzi odpowiedź z MZ
Operator: Łukasz Starzewski