Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Śmierć młodej kobiety z Etiopii w lesie na granicy. RPO prosi o wyjaśnienia Policję i Straż Graniczną

Data:
  • W lesie przy granicy, w pobliżu Hajnówki znaleziono ciało młodej kobiety. Miało też dojść do pushbacków
  • W ramach prowadzonego postępowania RPO prosi o wyjaśnienia Straż Graniczną i Policję

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie dotyczącej śmierci na granicy polsko-białoruskiej młodej kobiety z Etiopii. Kilka dni temu cudzoziemka wraz z trzema podróżującymi z nią osobami miała przebywać w okolicach Hajnówki.

Ze skargi, która wpłynęła do RPO wynika, że kobieta miała wtedy być w złym stanie zdrowia i w związku z tym dwie osoby z jej grupy miały szukać pomocy w Hajnówce. Po wezwaniu służb – Policji i Straży Granicznej – funkcjonariusze mieli zapewnić, że udzielą pomocy pozostałym w lesie dwóm osobom. W skardze wskazano również, że zarówno osoby, które zwróciły się o pomoc do służb, jak i mężczyzna, który pozostał z kobietą w lesie, zostali poddani pushbackowi.

W związku z tym RPO wystąpił do komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzeja Jakubaszka i komendanta powiatowego policji w Hajnówce mł. insp. Jakuba Ciulkina o pilne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Rzecznik prosi m.in. o informacje, jakie działania były podejmowane przez służby w celu odnalezienia obywatelki Etiopii  i udzielenia jej pomocy, a także o potwierdzenie przez SG, czy doszło do zawrócenia trzech osób do granicy państwa.

XI.543.36.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski