Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i sprawa obowiązkowych szczepień. Kto ma je egzekwować?

Data:
Tagi: Szczepienia

To wojewoda odpowiada za egzekwowanie obowiązku szczepienia dzieci a nie inspekcja sanitarna. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawa dotyczy ojca, którego władze publiczne próbowały skłonić do zaszczepienia dziecka obowiązkową szczepionką. Sprawa trafiła do sądu po tym, jak powiatowa inspekcja sanitarna bezskutecznie napominała ojca, a potem próbowała ukarać go 100-złotową grzywną.

Sąd I instancji skazał ojca ostatecznie na 200 zł grzywny (wyrok się uprawomocnił, bo nikt się od niego nie odwołał; w tym momencie dziecko, którego rzecz dotyczyła, miało już 17 lat).

Rzecznik wniósł kasację (II.511.396.2015) wskazując, że sprawa była źle prowadzona: podstawą do skazania mogłaby być nieskuteczność wcześniej podjętych prób. Te jednak, choć były podejmowane, to w sposób prawnie bezskuteczny (przez organ niewłaściwy rzeczowo). Nie ma podstaw do uznania, by organem właściwym do prowadzenia egzekucji obowiązku niepieniężnego w sprawie poddania dziecka szczepieniu ochronnemu był powiatowy inspektor sanitarny.

Kasacja została uwzględniona przez Sąd Najwyższy, który na rozprawie w dniu 8 stycznia 2016 r. podzielił argumentację RPO i zaznaczył, że organem właściwym do egzekwowania obowiązkowego szczepienia dziecka jest wojewoda – przedstawiciel rządu w terenie.
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk