Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek wziął udział w II Forum Bezpieczeństwa

Data:

30 maja 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek uczestniczył w konferencji II Forum Bezpieczeństwa w Łodzi. Tematem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia jest: Państwo, gospodarka i społeczeństwo wobec niepożądanych wpływów.

Marcin Wiącek wygłosił wystąpienie otwierające panel Społeczeństwo, którego uczestnicy prowadzili dyskusję na temat bezpieczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania dezinformacji, roli mediów i dostępu do rzetelnej informacji, a także ograniczeń prawnych wobec NGO-sów i zmian w kodeksie wyborczym. Poruszono również kwestie związane z nowymi technologiami i sztuczną inteligencja.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że bezpieczeństwo państwa może stanowić przyczynę ograniczeń wolności i praw człowieka. Może to się jednak odbywać tylko z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Ograniczenie musi służyć realizacji określonego celu, być niezbędne dla jego osiągnięcia i pozostawać w proporcji do osiągniętego efektu. Ponadto ograniczenia można wprowadzać precyzyjnym przepisem ustawy, który wyłącza arbitralność i zapewnia przewidywalność działania władzy.

Rzecznik mówił również o wyzwaniach przed jakimi stanęli polscy obywatele i władza publiczna w obliczu wojny w Ukrainie oraz o ochronie praw cudzoziemców przybywających do Polski.

Forum Bezpieczeństwa, które stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń, organizowane jest przez Fundację Forum Bezpieczeństwa. Misją Fundacji jest refleksja, budowanie świadomości i edukacja na rzecz bezpieczeństwa i odporności w obliczu nowych zagrożeń. 

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski