Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Śmierć obywatelki Etiopii przy granicy. RPO pyta policję, co zrobiła w celu jej odnalezienia i pomocy. Kolejne pismo

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci obywatelki Etiopii na granicy polsko-białoruskiej 
  • Prosi o informacje w tej sprawie od prokuratury i policji z Hajnówki 
  • AKTUALIZACJA: W związku z niepełną odpowiedzią Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce na pytania RPO, zastępca  ZRPO Valeri Vachev interweniuje u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Prosi o podjęcie działań, które doprowadzą do udzielenia odpowiedzi

Z informacji Rzecznika wynika, że śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce pod kątem przestępstwa z art. 155 Kodeksu karnego ("Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5").

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev zwrócił się do Prokuratora Rejonowego w Hajnówce o poinformowanie o stanie prawnym i faktycznym sprawy.

Ponadto ponownie spytał Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce o wskazanie, jakie konkretnie czynności funkcjonariusze podjęli  w celu odnalezienia i udzielenia pomocy obywatelce Etiopii.

Wcześniejsze wyjaśnienia ograniczyły się bowiem do stwierdzenia, że "policjanci podjęli interwencję, w wyniku której ujawniono dwóch mężczyzn, którzy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Placówki w Białowieży. W wyniku podjętych dalszych czynności nie ujawniono innych osób, które nielegalnie przekroczyłyby granicę państwa".

Nie wskazano zatem, jakie konkretnie czynności funkcjonariusze podjęli w celu odnalezienia i udzielenia pomocy kobiecie, o której złym stanie zdrowia zostali powiadomieni przez cudzoziemców.

XI.543.36.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-06 15:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-16 15:52:10
Opis: Dochodzi odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-14 15:29:48
Opis: Dochodzi informacja o kolejnym piśmie RPO do policji
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-07 12:25:16
Opis: Dochodzi odpowiedź KRP Hajnówka
Operator: Łukasz Starzewski