Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do premiera ws zmian prawa wyborczego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej, w zakresie zmian polskiego prawa wyborczego.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji polskiego prawa wyborczego - 13 lipca 2009 r.

Działania RPO w sprawach wyborczych

Dostosowujemy lokale wyborcze

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk