Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania ws informacji Rządu dotyczącej polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie prac nad przygotowaniem informacji Rządu dotyczącej polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie prac nad przygotowaniem informacji Rządu dotyczącej polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć – 24 czerwca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk