Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w związku z projektem ustawy o równym traktowaniu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w związku z projektem ustawy o równym traktowaniu

Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu - 7 sierpnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk