Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MEN w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną

Wystąpienie RPO do MEN w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną – 27 marca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk