Przetwarzanie danych obywateli w aplikacji e-TOLL. Rzecznik występuje do prezesa UODO

Data:
  • Obywatele mają wątpliwości co do przetwarzania swych danych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach 
  • O ocenę sposobu działania tej aplikacji Rzecznik Praw Obywatelskich prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • AKTUALIZACJA: Sprawa aplikacji mobilnej e-TOLL PL będzie przedmiotem kontroli - informuje PUODO

Do Biura RPO wpłynęło wiele wniosków obywateli dotyczących aplikacji e-TOLL PL. Jest ona darmowym narzędziem służącym do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL. 

Według regulaminu aplikacji jedną z jej funkcjonalności jest możliwość uruchomienia przejazdu i rozpoczęcie przekazywania danych geolokalizacyjnych na potrzeby przejazdów płatnych i/lub SENT GEO (w zależności od rodzaju przejazdu) – jako funkcja „Konfiguruj przejazd” i „Rozpocznij przejazd”. Kolejną jest możliwość zakończenia przejazdu i wstrzymanie przekazywania danych geolokalizacyjnych – jako funkcja „Zakończ przejazd”.

Zgodnie z regulaminem dostawca aplikacji - szef Krajowej Administracji Skarbowej - odbiera z aplikacji dane geolokalizacyjne z obszaru Polski. Gromadzi zaś tylko te dane lokalizacyjne, które wykorzystywane są do naliczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd lub do monitorowania przewozów SENT. Lokalizacja jest zbierana w trybie ciągłym, także jeśli aplikacja jest przeniesiona do tła. 

W regulaminie nie zawarto rozwiązań technicznych oraz nie wskazano szczegółowego sposobu działania aplikacji. Uniemożliwia to precyzyjną analizę przetwarzania danych jej użytkowników, zwłaszcza w zakresie odbierania danych geolokalizacyjnych z obszaru Polski, poza odcinkami, na których opłata powinna być uiszczona. 

Obywatele mają wątpliwości co do zasadności odbierania danych z całego obszaru Polski. Zgłaszają też wnioski dotyczące konieczności weryfikacji faktycznie odbieranych i gromadzonych danych.

Mając na uwadze ogłoszony przez prezesa UODO plan kontroli sektorowych na rok 2022 - obejmujący m.in. aplikacje mobilne oraz sposób ich zabezpieczania i udostępniania przetwarzanych danych osobowych - RPO Marcin Wiącek prosi prezesa Jana Nowaka o ocenę tej aplikacji pod kątem skutecznej ochrony praw jej użytkowników.

VII.501.18.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-02-15 09:06:44
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-03-09 10:09:30
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-02-16 08:58:24
Operator: Łukasz Starzewski