Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Cewniki hydrofilowe lub niepowlekane dla osób między 18. a 26. rokiem życia powinny być darmowe

Data:
  • Młodzież od 18. do 26. roku życia z niepełnosprawnościami z powodu rozszczepu kręgosłupa powinna mieć darmowy dostęp do jednorazowych cewników urologicznych - hydrofilowych lub niepowlekanych
  • Dziś wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych dla tych cewników wynosi 0 % dla pacjentów do 18. roku życia
  • Wydłużając wiek, w którym przysługuje 0% dopłat,  można wspomóc młodych ludzi w niełatwym przejściowym okresie życia

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

RPO dostał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371).  

Według obecnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r., wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych dla jednorazowych cewników urologicznych  (hydrofilowych lub niepowlekanych) wynosi 0 % dla pacjentów do 18. roku życia i 30% - powyżej 18. roku życia.

W tym kontekście Marcin Wiącek zwraca uwagę na propozycje dr n. med. Piotra Gastoła, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii dziecięcej.

Zaproponowano zniesienie dopłat pacjenta (czyli 0% dopłaty pacjenta) dla młodzieży między 18. a 26. rokiem życia do jednorazowych cewników. Dotyczy to młodzieży, która przechodzi z opieki medycyny pediatrycznej do medycyny dla dorosłych. Ten okres przejściowy jest z reguły szokiem dla pacjentów i rodziców. Muszą bowiem szukać nowego miejsca opieki medycznej (o co czasami bardzo trudno), zmieniają lekarza prowadzącego, zmienia się także finansowanie leczenia. Poprzez wydłużenie wieku, w którym przysługuje 0% dopłat do cewników w znakomity sposób można ich wspomóc w tym przejściowym okresie życia.

Marcin Wiącek w pełni zgadza się z argumentacją przemawiającą za zniesieniem opłaty dla tej grupy pacjentów.

Status materialny młodzieży używającej jednorazowych cewników urologicznych (najczęściej są to dzieci, które urodziły się z rozszczepem kręgosłupa, czyli mają niepełnosprawności wynikające z wrodzonej wady rozwojowej) nie zmienia się po przekroczeniu 18. roku życia. Te osoby nadal się uczą, zwykle jeszcze nie pracują i są na utrzymaniu rodziców. Część z nich nie może podjąć pracy zarobkowej z powodu następstw wady wrodzonej. 

W rozporządzeniu tej grupie osób przyznano ulgi finansowe na:

  • zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej w cukrzycy (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) - pacjenci mogą zaopatrywać się w wyżej wymieniony sprzęt do 26. roku życia bezpłatnie, a dopiero potem obowiązuje ich 30% odpłatność,
  • aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne - pacjenci mogą zaopatrywać się do 26. roku życia bezpłatnie, później obowiązuje ich 30% odpłatność.

Należy się zgodzić, że uwzględnienie tej propozycji poprawi warunki życia chorującym przy niewielkim obciążeniu budżetu. Zmiana dotyczyłaby i ograniczonej grupy osób z niepełnosprawnościami z powodu rozszczepu kręgosłupa między 18. a 26. rokiem życia – których jest ok. tysiąca.

Rzecznik  przedstawia te uwagi z prośbą o uwzględnienie ich w toku procesu legislacyjnego.

V.071.35.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-08-02 15:21:43
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski