Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niewystarczający dostęp chorujących urologicznie do cewników hydrofilowych

Data:
  • Osoby cierpiące na choroby urologiczne mają zbyt mały limit dofinansowywanych cewników hydrofilowych
  • Mają dostęp zaledwie do 20 takich cewników miesięcznie – a dziennie zużywa się ich średnio pięć
  • W niezbędnej liczbie 180 sztuk zapewnia się im zaś tzw. cewniki suche

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o działania na rzecz pacjentów. Chodzi o osoby cierpiące na rozszczepienie kręgosłupa i pęcherz neurogenny. Jednym z głównych ich problemów jest niewystarczający dostęp do hydrofilowych cewników.

Osoby chorujące nie mogą samodzielnie oddawać moczu. Konieczne jest opróżnianie pęcherza poprzez cewnikowanie, które musi być wykonywane co 3 godziny z 8-godzinną przerwą nocną. Podstawą opieki urologicznej jest przerywane cewnikowanie. Nie ma wtedy konieczności noszenia cewnika stałego, a chory cewnikuje się 5-6 razy na dobę. Redukuje to ryzyko uszkodzenia nerek i poprawia komfort życia chorych.

Od wielu lat możliwe jest korzystanie z nawilżanych i gotowych do użycia cewników. Cewniki hydrofilowe redukują ryzyko urazów cewki i zakażeń układu moczowego. Ze względu na łatwość stosowania pozwalają one pacjentom uniezależnić się od opiekunów. Mogą sami wykonywać cewnikowanie w prosty sposób poza domem.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r.  cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu – jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne - podlegają limitowi finasowania ze środków publicznych w wysokości 0,80 zł za sztukę u pacjentów wymagających wielokrotnego cewnikowania.

Oznacza to, że limit finasowania cewników hydrofilowych jest wyznaczany na podstawie  kosztu cewnika jednorazowego. Niestety dofinansowanie jest niewystarczające oraz nie wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów. W konsekwencji mają oni dostęp zaledwie do 20 cewników hydrofilowych na miesiąc. Zakładając, że chory cewnikuje się 5 razy dziennie, przyznane cewniki wystarczają na cztery dni. Natomiast w niezbędnej liczbie - tj. 180 sztuk zapewniane są wyłącznie cewniki suche.

Pacjenci z rozszczepieniem kręgosłupa powinni mieć dostęp do takiej liczby cewników hydrofilowych miesięcznie, która pozwoli w pełni zaspokoić ich potrzeby – podkreśla RPO.

Pacjenci i ich opiekunowie powinni mieć możliwość wyboru oraz podjęcia decyzji, ile cewników hydrofilowych i suchych jest im niezbędne na miesiąc. To przyczyni się do podniesienia komfortu i jakości życia pacjentów potrzebujących opieki urologicznej.

V.7010.24.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-03-17 13:58:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-13 16:49:19
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk