Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc dla pacjentów z rozszczepem kręgosłupa i z pęcherzem neurogennym niewystarczająca – RPO do MZ

Data:
  • RPO interweniuje w imieniu tych pacjentów kolejny raz – od pierwszego pisma, sprzed roku, sytuacja się nieco poprawiła, ale niewystarczająco.
  • 300 zł miesięcznie dla rodziców dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy miesięczne utrzymanie dziecka jest o 2-2,5 tysiąca wyższe niż w przypadku dziecka zdrowego, będzie dla większości kwotą zaporową, a dostęp do cewników hydrofilowych okaże się pozorny

Rzecznik z satysfakcją przyjął propozycję refundacji cewników hydrofilowych zawartą w projekcie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1137, lp. 138). Niemniej z informacji docierających do Biura Rzecznika wynika, że propozycja ta nie realizuje pełni oczekiwań zarówno pacjentów jak i ekspertów.

Zgodnie z proponowaną regulacją, wprowadza się możliwość refundacji cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych do 180 sztuk miesięcznie. Obawy budzi jednak fakt, iż projekt zakłada 30% dopłatę ze strony pacjentów. Jak zauważa prezeska Fundacji Integracja Ewa Pawłowska w piśmie do Ministerstwa Zdrowia, wydatek prawie 300 zł miesięcznie, dla rodziców dziecka z chorobą przewlekłą, których miesięczne koszty utrzymania dziecka są i tak o 2-2,5 tysiąca wyższe niż wydatki na dziecko zdrowe, będzie dla większości z nich kwotą zaporową, a dostęp do cewników hydrofilowych okaże się pozorny.

Kolejnym problemem jest kwestia określenia limitu refundacyjnego w oparciu o najniższą cenę produktu, co – jak podkreśla Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej – spowoduje, że może być refundowany tylko jeden typ cewnika. Korzystniej byłoby zatem oprzeć limit refundacyjny na średnich cenach.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa