Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe szanse w dostępie do zawodu biegłego rewidenta. MF uwzględniło uwagi RPO

Data:
  • Jeszcze w 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do Ministra Finansów ws. dostępności egzaminów na biegłego rewidenta dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zwracał uwagę zwłaszcza na kwestię wydłużenia czasu egzaminu na biegłego rewidenta w związku z niepełnosprawnością kandydata 
  • Opublikowane rozporządzenie MF w pełni uwzględnia zalecenia RPO

13 listopada 2020 r. ówczesny RPO Adam Bodnar napisał do ówczesnego ministra Tadeusza Kościńskiego ws. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie skargi indywidualnej RPO zwracał w szczególności uwagę na kwestię wydłużenia czasu trwania egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta w związku z niepełnosprawnością osoby przystępującej do tego egzaminu.

Brak możliwości wydłużenia czasu trwania egzaminu RPO oceniał jako brak racjonalnego usprawnienia, co - w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - stanowi przejaw dyskryminacji. 

Minister Finansów wydał  25 kwietnia 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, w którym uwzględniono w pełni zalecenia RPO dotyczące zapewnienia dostępności egzaminów dla osób z niepełnosprawnościami.

XI.070.7.2020

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski