Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Będzie kontrola Inspekcji Pracy w spółce Solaris Bus

Data:
  • Spółka Solaris Bus & Coach miała grozić zwalnianiem pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym
  • O kontrolę przestrzegania przez nią prawa pracy wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Dostał odpowiedź, że kontrola jest zaplanowana do 21 maja 2021 r.

Do RPO zwrócili się w tej sprawie posłowie Klubu Parlamentarnego Lewica, prosząc o wystąpienie o kontrolę PIP. Wskazywali na groźbę rozwiązywania umów o pracę przez Solaris Bus & Coach z pracownikami przebywającymi na świadczeniu chorobowym. Ponadto miało dojść od gróźb wobec przedstawiciela zakładowego związku zawodowego ws.  konsekwencji za ujawnienia nieprawidłowości w spółce. Powołali się też na nieprzestrzeganie innych przepisów prawa pracy. Według wnioskodawców działania władz spółki mogą wywołać “efekt mrożący” skutkujący tym, że wielu pracowników będzie obawiało się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Rzecznik wystąpił w tej sprawie do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. Ze względu na charakter sygnalizowanych we wniosku naruszeń poprosił o niezwłoczne podjęcie działań kontrolnych.

Dostał odpowiedź, że kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy przez Solaris Bus & Coach sp. z o.o. jest zaplanowana do 21 maja 2021 r. Na termin załatwienia sprawy może wpłynąć ewentualne prowadzenie kontroli spółki w formie zdalnej lub hybrydowej - ze względu na zagrożenie epidemiczne.

III.7041.5.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski