Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Odpowiedź KWP w Krakowie

Data:
  • Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach podjęło z urzędu sprawę śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa
  • Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wysłano pytania dotyczące kwestii zgłoszenia policji zaginięcia dziewczynki przez jej ojca
  • AKTUALIZACJA: Dyżurny komisariatu w Andrychowie został poinformowany o zdarzeniu w trakcie rozmowy ze zgłaszającym 28 listopada 2023 r. o godz. 10:17, po czym o godz. 10:36 informacja o zgłoszeniu zaginięcia została wprowadzona do Systemu Wspomagania Dowodzenia - odpisała KWP, podkreślając, że uprawniona do przekazania szczegółowych informacji jest prokuratura

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje zwłaszcza wątek zgłoszenia zaginięcia małoletniej przez jej ojca do Komendy Powiatowej Policji w Andrychowie. Z informacji prasowych wynika, że pomiędzy zgłoszeniem  a podjęciem przez dyżurnego KP realnych działań minęło kilka godzin.

Jak wynika z informacji prasowych, ostatnia rozmowa ojca z córką odbyła się o godz. 8:17. Ojciec, po nieudanych poszukiwaniach córki zgłosił się na policję o godz. 10:30. Sprawę o zaginięcie dziecka policja przyjęła o godz. 11:30.

Dlatego Pełnomocnik Terenowy RPO prosi o przekazanie informacji w sprawie, w szczególności:

  1. O której godzinie dyżurny KP w Andrychowie przyjął informację o zaginięciu?

  2. O której godzinie informacja została wprowadzona do SWD?
  3. Czy ponadto było przyjęte zawiadomienie o zaginięciu od zgłaszającego, zgodnie z par. 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (dalej zwany Zarządzeniem KGP Nr 48)?
  4. Czy zostały zarządzone czynności poszukiwawcze przez dyżurnego, biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z par.3 pkt.5 Zarządzenia KGP Nr 48?
  5. Który poziom zaginięcia został przyjęty przez dyżurnego?
  6. Czy dyżurny nadrzędnej komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie wsparł KP w Andrychowie poprzez zadysponowanie niezbędnych sił i środków oraz rozpoczął koordynację przebiegu czynności realizowanych z udziałem tych sił i środków, zgodnie z par. 3 pkt.8 Zarządzenia Nr 48 KGP?

Ponadto BT RPO pyta o ustalenia Wydziału Kontroli KWP w Krakowie.

Odpowiedź nadinsp. Michała Ledziona, komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 5 grudnia 2023 r. (BPK.570.1.2023.AW), uprzejmie informuję, że w sprawie pozostającej w Pani zainteresowaniu Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nie prowadził czynności kontrolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, jak również w trybie rozdziału 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a jedynie przeprowadzał ustalenia w zakresie czynności służbowych podejmowanych w dniu 28 listopada 2023 r. przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Andrychowie.

Całość materiałów na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie została przekazana na potrzeby prowadzonego śledztwa pod sygn. 3017-1.Ds.91.2023 w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Tym samym, mając na względzie treść art. 156 k.p k., dysponentem materiałów oraz uprawnionym do szczegółowego przekazania informacji pozostaje wskazana jednostka organizacyjna prokuratury.

Odnosząc się natomiast do poszczególnych pytań Pani pisma wskazuję, że dyżurny Komisariatu Policji w Andrychowie został poinformowany o zdarzeniu w trakcie rozmowy prowadzonej ze zgłaszającym w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10:17, po czym o godz. 10:36 informacja o zgłoszeniu zaginięcia została wprowadzona do Systemu Wspomagania Dowodzenia. Od uprawnionej osoby zostało przyjęte zawiadomienie o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej lub nieletniej (tzw. poszukiwania opiekuńcze). Dyżurny jednostki po otrzymaniu informacji o zaginięciu małoletniej, przeprowadził telefoniczne ustalenia mające na celu zebranie informacji na temat potencjalnego miejsca pobytu zaginionej, przede wszystkim skontaktował się z dyżurnym KMP w Bielsku Białej, z dyżurnym KP w Kętach, dyżurnym WCPR, Szpitalem Powiatowym w Wadowicach, Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu, dyżurnym KP w Kobiemicach oraz dyspozytorem Komunikacji Beskidzkiej, zlecając w międzyczasie policjantowi pełniącemu dyżur przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu. Ponadto wykonywał połączenia na numer telefonu zaginionej, która, jak wynikało z informacji zgłaszającego, miała mieć go przy sobie.

Nadmieniam, że dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o zdarzeniu został powiadomiony już po odnalezieniu ciała poszukiwanej.

BPK.570.1.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie
Operator: Łukasz Starzewski