Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz