Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Razem dla edukacji klimatycznej – wystąpienie Rzecznika do Ministra Klimatu

Data:
  • RPO wystąpił do MEN o wprowadzenie specjalnego programu zajęć nt. zmian klimatycznych i przeciwdziałania ich skutkom 
  • Resort za wystarczającą uznał edukację o zrównoważonym rozwoju  
  • Rzecznik spytał zatem Ministerstwo Klimatu, co robi dla zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje międzyresortowe działania podejmowane dla skutecznego wprowadzania edukacji klimatycznej w polskich szkołach. W związku z odpowiedzią MEN zwrócił się tym razem do Michała Kurtyki, ministra klimatu.

Odpowiedź MEN

Adam Bodnar 13 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Napisał do ministra Dariusza Piontkowskiego w związku z licznymi wystąpieniami naukowymi na temat zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu (np. prof. Philipa Alstona, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka i Skrajnego Ubóstwa).

W odpowiedzi wskazano, że MEN uważnie obserwuje wzrastającą rolę i znaczenie edukacji o zrównoważonym rozwoju, a szerzej edukacji globalnej. Edukacja globalna stanowi tę część kształcenia obywatelskiego oraz wychowania, która pomaga w procesie uświadamiania uczniom istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przyznano także, że istnieje związek między kryzysem klimatycznym, a prawami człowieka. Jednocześnie w ocenie MEN obecne podstawy programowe i programy zajęć dodatkowych w szkołach, a także projekty edukacyjne tworzone i wdrażane przez inne instytucje gwarantują, że treści z zakresu edukacji klimatycznej są realizowane w stopniu wystarczającym.

Co w tej sprawie robi Ministerstwo Klimatu?

Zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk zwrócił się do Ministra Klimatu o informacje nt. działań w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji wśród obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo odpisało, że w ramach realizowanych działań w bieżącym roku, zrealizowało przy wsparciu komunikacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, cykl warsztatów online, skierowanych przede wszystkim do młodzieży szkolnej, takich jak: „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” w kwietniu, „Dnia o Suszy i Retencji w Ministerstwie Klimatu” w czerwcu oraz „Działamy dla klimatu - zobacz, co możesz zrobić!” w grudniu 2020 r. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. nauczyciele i uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Warsztaty były udostępnione na żywo na stronach projektów www.dzienwmk.pl i www.dzialamydlaklimatu.pl 

Pełna treść odpowiedzi w załączeniu.

VII.7037.211.2019

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz