Zawartość

Przestrzeganie praw człowieka w Polsce: przedstawiciele RPO na spotkaniu Komitetu Praw Człowieka ONZ

Data: 
Od 2016-10-17 do 2016-10-18
Położenie: 
  • Geneve
    Szwajcaria
słowa kluczowe: 

Komitet Praw Człowieka ONZ rozpoznaje 17-18 października 2016 r. raport Polski dotyczący  realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sesję poprzedziło spotkanie członków Komitetu z przedstawicielkami RPO: mec. Zuzanna Rudzińską-Bluszcz i dr Ewą Dawidziuk.

W czasie spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych krajów wygłosili swoje oświadczenia - wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Azerbejdżanu, Słowacji i Kolumbii.

Zgodnie z art. 40 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej MPPOiP):

Państwa-Strony Paktu zobowiązują się do przedkładania sprawozdań na temat środków przedsięwziętych przez nie w celu realizacji praw uznanych w niniejszym Pakcie oraz postępu dokonanego w dziedzinie korzystania z tych praw:

  • w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszego Paktu dla tych Państw-Stron,
  • następnie na każde wezwanie Komitetu.

W związku z treścią tego przepisu w dniach 17-18.10.2016 r. Polska broniła VII Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od 15 października 2008 r. 

4.11.2016 r. Komitet Praw Człowieka ONZ opublikuje swoje sprawozdanie, wraz z rekomendacjami dla rządu Polskiego.

Komitet Praw Człowieka jest organem niezależnych ekspertów, który monitoruje realizację Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez jej państwa -strony.

Wszystkie Państwa-Strony są zobowiązane do składania regularnych sprawozdań do Komisji, w jaki sposób prawa są realizowane. Państwa członkowskie muszą zgłosić początkowo jeden rok po przystąpieniu do Paktu, a następnie na wniosek Komitetu (zwykle co cztery lata). Komitet bada każdy raport i przedstawia zalecenia dla państwa w tzw. "uwagach końcowych". Wynika to z art. 40 MPPOiP.

Pakt zobowiązuje Państwa-Strony do zapewnienia praw obywatelskich i politycznych takich jak m.in.: prawo do życia, wolność religii i swoboda wyznania, wolność słowa i zgromadzeń, prawo uczestniczenia w wyborze władzy, równość wobec prawa. Do 5 października 2016 r. Pakt ratyfikowało 168 państw, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977.

MPPOiP wchodzi, wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, w skład międzynarodowych regulacji w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Komitet Praw Człowieka składa się z 18 niezależnych ekspertów, którzy są osobami o wysokim poziomie moralnym i uznanej kompetencji w dziedzinie praw człowieka.

Członkowie są wybierani na okres czterech lat przez Państwa-Strony zgodnie z artykułami 28 i 39 Paktu. Członkowie działają we własnym imieniu i mogą być wybrani ponownie.

Obecny skład Komitetu Praw Człowieka:

Mr. Yadh BEN ACHOUR

Tunezja

Mr. Lazhari BOUZID

Algeria

Ms. Sarah CLEVELAND

USA

Mr. Olivier de FROUVILLE

Francja

Mr. Ahmad Amin FATHALLA

Egipt

Mr. Yuji IWASAWA (wiceprzewodniczący)

Japonia

Ms. Ivana JELIC - 

Czarnogóra

Mr. Duncan Laki MUHUMUZA

Uganda

Ms Photini PAZARTZIS

Grecja

Mr. Mauro POLITI

Włochy

Sir Nigel RODLEY

Wielka Brytania

Mr. Victor Manuel RODRÍGUEZ RESCIA

Kostaryka

Mr. Fabián Omar SALVIOLI -  (przewodniczący)

Argentyna

Mr. Dheerujlall .B. SEETULSINGH (wiceprzewodniczący)

Mauritius

Ms. Anja SEIBERT-FOHR (wiceprzewodniczaca)

Niemcy

Mr. Yuval SHANY

Izrael

Mr. Konstantine VARDZELASHVILI (Sprawozdawca)

Gruzja

Ms. Margo WATERVAL

Surinam

 

Galeria

  • Grafika: sylwetka ludzka

    Prawa człowieka
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-10-17 13:54:02
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-01-13 11:04:13 Przestrzeganie praw człowieka w Polsce: przedstawiciele RPO na spotkaniu Komitetu Praw Człowieka ONZ Agnieszka Jędrzejczyk