Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy w związku z zaostrzeniem przepisów w epidemii pracodawca może wysłać pracownika na urlop za ten rok? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Pani pracuje w galerii handlowej. Pyta, czy w związku z planowanym zaostrzeniem przepisów w związku ze stanem epidemii pracodawca może zdecydować o skierowaniu jej na urlop wypoczynkowy za rok bieżący.

Urlop wypoczynkowy jest udzielany pracownikowi na jego wniosek, w terminie dla niego dogodnym, zgodnie z planem urlopowym. Pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu tylko, wtedy kiedy koliduje to z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Przestój firmy, spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju, związany z zawieszeniem bądź ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej nie daje uprawnień pracodawcy do skierowania pracownika na urlop. Jeśli więc mamy do czynienia z sytuacją, w której pracodawca chce nas przymusić do wzięcia urlopu w związku z przestojem w firmie, nie musimy na to wyrażać zgody. Warto skonsultować wtedy sprawę z Inspekcją Pracy.

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

  • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
  • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Bądź w okręgowych inspektoratach pracy, których lista znajduje się na stronie

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/o_inspektoraty_pracy

Stan prawny na 23 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów, Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk