Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele KMP na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2013-05-07 11:10:19
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP