Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeciw bezdomności – również osób z niepełnosprawnością [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nadal trafiają liczne skargi od osób, które doświadczyły traumy eksmisji. Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych o informacje na temat aktualnego stanu prac nad projektem zmian przepisów, które od półtora roku prowadzi specjalny Zespół powołany w tym celu w Ministerstwie.

Brak ochrony lokatorów przed eksmisją jest jednym z powtarzających się od 2007 r. tematów wystąpień kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich. Regulująca to zagadnienie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zapewnia eksmitowanym nawet minimalnej ochrony. Problem jest szczególnie bolesny dla osób, które powinny być chronione przed bezdomnością, tj. osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, nieletnich czy rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organ egzekucyjny jest zobowiązany do wyeksmitowania takich osób bez zapewnienia im jakiegokolwiek schronienia, jak choćby lokal socjalny czy pomieszczenie tymczasowe. Zdaniem Rzecznik sytuacja, w której obowiązujące prawo dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu bez zapewnienia osobie eksmitowanej jakiegokolwiek schronienia, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnym obowiązkiem poszanowania i ochrony godności człowieka, spoczywającym na władzach publicznych.

[Wystąpienie RPO do MSW]

Załączniki:

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk