Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prezentowanie w miejscu publicznym symbolu „zakaz pedałowania” uznane za wykroczenie

Data:

W dniu 15 maja 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach skazał na karę grzywny w kwocie 100 zł uczestnika kontrdemonstracji wobec zgromadzenia publicznego „Coming Out Day 2013

Zostań Bohaterem/ką” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Tęczówka”, który prezentował w miejscu publicznym transparent z rysunkiem „zakaz pedałowania” (sygn. akt V W 222/14). Policja początkowo umorzyła prowadzone postępowanie w sprawie nawoływania do nienawiści z art. 256 Kodeksu karnego, po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich skierowała jednak wniosek o ukaranie w sprawie popełnienia wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. umieszczenia w miejscu publicznym nieprzyzwoitego rysunku.

Rzecznik w swoim piśmie powołał się na pogląd, zgodnie z którym symbol „zakaz pedałowania” ma charakter nieprzyzwoitego rysunku, o jakim mowa w art. 141 Kodeksu wykroczeń, wyrażony m.in. przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w apelacji z dnia 28 listopada 2011 r. złożonej w sprawie rejestracji symbolu „zakaz pedałowania” jako symbolu partii politycznej Narodowe Odrodzenie Polski rozpatrywanej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 11/12).

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk