Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Praktyki i staż

Autor informacji: Naczelnik Wydział Prawnego i Spraw Osobowych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Aktualizacja formularza zgłoszeniowego w związku z RODO
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Zmiana adresu internetowego do strony
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Zmiana nazwy strony ze względu na zmianę zarządzenia
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Poprawa omyłki pisarskiej w załączniku nr 8
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk