Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Postępowanie egzekucyjne: propozycja wprowadzenia ograniczeń egzekucji z nieruchomości oraz obniżenia opłat za egzekucję kwot najniższych

Data:

Problematyka zgłoszona przez RPO będzie analizowana w ramach prac nad projektem ustawy i kosztach egzekucyjnych i nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki przekazał Rzecznikowi stanowisko w sprawie ustawowej regulacji egzekucji świadczeń pieniężnych: zapytanie Rzecznika dotyczyło ewentualnych ograniczeń egzekucji z nieruchomości oraz zbyt wysokich opłat egzekucyjnych w przypadku egzekucji świadczeń najniższych.

W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika: w przypadku najniższych opłat egzekucyjnych istotnie problemem jest brak ich dostosowania do wysokości egzekwowanego świadczenia.

Sytuacja, w której koszty egzekucyjne są równe lub przekraczają wysokość egzekwowanego świadczenia jest nie do zaakceptowania.

Należy rozważyć wprowadzenie regulacji wysokości opłat egzekucyjnych tak, aby stanowiły one określoną część egzekwowanej należności – bez zastrzegania minimalnej wysokości opłaty.

Natomiast analizując postulaty wprowadzenia ograniczeń egzekucji z nieruchomości – w zależności od stosunku wartości nieruchomości do wysokości egzekwowanego świadczenia – należy mieć na względzie zarówno interes wierzyciela, jak i dłużnika.

Praktyka egzekucyjna pokazuje, że niejednokrotnie dłużnik mając w perspektywie utratę nieruchomości ma większą motywację do realizacji zobowiązania.

Dłużnik dysponuje także innym środkami prawnymi, które pozwalają na zwolnienie nieruchomości z egzekucji (może np. wskazać inny składnik majątkowy podlegający egzekucji – art. 799 § 2 kpc).

Niemniej kwestia ta będzie rozważana w ramach prac specjalnego zespołu powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości do zaplanowania kompleksowej reformy postępowania egzekucyjnego

W imieniu Ministra Sprawiedliwości przekazana została informacja, że problematyka ta będzie analizowana w ramach prac nad projektem ustawy i kosztach egzekucyjnych w odniesieniu do najniższych opat egzekucyjnych, zaś w przypadku egzekucji z nieruchomości w toku prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski