Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. Osób Głuchych

Data:

W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. Osób Głuchych. Spotkanie poświęcone było omówieniu jak aktualnie wygląda w Polsce system powiadamiania osób głuchych w sytuacji kryzysowej. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy przedstawili projekt aplikacji mobilnej dla osób głuchych i niedosłyszących ALARM 112.

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk