Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. Osób Głuchych

Data:

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu wstępnych propozycji dotyczących standardów dla tłumaczy polskiego języka migowego, które będą jeszcze omawiane na kolejnym spotkaniu.

 Komisja na posiedzeniu postanowiła, że w roku 2018 r. zajmie się następującymi problemami:

  • -       brak jednolitego systemu powiadamiania w sytuacji alarmowej
  • -       problemy na rynku pracy – doradztwo zawodowe  osób niesłyszących
  • -       wsparcie systemowe państwa dla niesamodzielnych dorosłych osób głuchych ze sprzężeniami i ich rodzin
  • -       starość osób Głuchych (nie ogłuchłych z racji wieku), ich możliwości i ograniczenia. Zasady korzystania z Domów Opieki Społecznej
Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2018-04-12 15:13:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 08:30:04
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk